Ledenadministratie

Per mei 2017  maakt de ledenadministratie gebruik van de nieuwe software van LISA. Voor vragen over de ledenadministratie kunt u corresponderen via ledenadministratie@nieuwesloot.nl Ook kunt u uw bericht aan de ledenadministratie richten via het contactformulier. Daarbij vindt u op het FAQ-sheet enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de wet op de Privacy. Wij hechten veel waarde aan correct gebruik van de persoonsgegevens van onze leden.

Opzeggen
Tenzij anders is overeengekomen, geldt voor het opzeggen van een lidmaatschap na de eerste periode van 12 maanden een opzegtermijn van 1 maand, per de 1e van de volgende maand. Opzeggingen dienen per e-mail kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie.

Aanpassing tarieven
Een eventuele tariefsverhoging wordt kenbaar gemaakt op deze pagina. Voor alle tarieven kunt  u terecht op de volgende pagina’s:

Tarieven tennis binnen
Tarieven tennis buiten (en lidmaatschappen Tennisverenigingen Nieuwe Sloot)
Tarieven squash
Tarieven racketlon
Tarieven padel

Ledenadministrateurs
Ledenadministratie: Karin Britsemmer (werkzaam gedurende 3 dagdelen per week)
Financiële administratie: Belinda van der Ster (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag)
De ledenadministratie is te bereiken via ledenadministratie@nieuwesloot.nl

 

Alle Sponsors Alle Acties