Bestuur

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur komt maandelijks bijeen. De onderwerpen die worden besproken hebben vooral een “intern” karakter, kortom zaken die direct met de leden en het tennissen binnen de vereniging te maken hebben.

Voor vragen en algemene informatie kunt u een mail sturen aan bestuur@tvnieuwesloot.dev

dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Jaap Snaterse (Voorzitter), Ton Jungschlager (Penningmeester) en Hans Kluft (Secretaris)

Wanneer u de statuten van de tennisvereniging wilt lezen klik dan hier.

Ons huishoudelijk reglement kunt u hier lezen.

Het verslag van de algemene ledenvergadering kunt u lezen door hier te klikken.