Bestuur

Bestuur

Tijdens de afgelopen ALV heeft het nieuwe bestuur (zie op de foto v.l.n.r. Claudia van Rijn (secretaris), Willy Spanjer (voorzitter) en Yvette de Hoop (penningmeester)) een beleidsplan gepresenteerd met daarin de plannen voor de vereniging. Het plan kan gezien worden als uitgangspunt, maar is een ‘levend document’ en kan dus veranderen als gevolg van nieuwe inzichten.

Beleidsplan 2018-2022

 

ALV Januari 2018

Op zaterdag 20 januari om 15.30 uur vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De opkomst was relatief groot (46 leden). Tijdens de vergadering is het afgelopen tennisjaar besproken en is een aantal besluiten genomen, onder andere over een kleine contributieverhoging, het aantreden van een nieuw bestuur en het benoemen van Jaap Snaterse als erelid. Na afloop van de vergadering is er geproost op een nieuw tennisjaar.

Verslag ALV

Statuten TVNS

Huishoudelijk regelement

Privacy Statement TVNS