Appel op bonden

Dit voorjaar worden er onder verschillende vlag twee competities voor padelliefhebbers georganiseerd. De sport padel verdient beter. Vanuit Padel Alphen zullen wij de twee organisaties, de KNLTB en de Nederlandse Padelbond, blijven oproepen om de krachten te bundelen. Laten we spreken van een kras die gepolijst moet worden; zonder wrijving geen glans. Samenwerken is onontbeerlijk voor alle betrokkenen en liefhebbers van de sport padel.

De gezamenlijke organisatie van de allereerste padelcompetitie afgelopen najaar smaakte naar meer. De spelers van zes Alphense teams werden samen met zo’n zestig andere teams en de twee organiserende bonden de pioniers van het in competitieverband spelen van padel in Nederland. Het uitblijven van de beloofde evaluatie blijkt achteraf het eerste teken van een dunne basis voor samenwerking. De lancering van een competitie met de KNLTB als solitair organisator volgde en na de ALV van de NPB was er al snel sprake van een tweede competitie. De samenwerking ten aanzien van een competitie was hiermee ten einde en daarmee sprak de KNLTB zelfs van een breuk. Wat jammer, wat onnodig!

Oproep aan beide bonden

Beste bonden, ga weer bouwen aan vertrouwen en sta elkaar toe om fouten te maken. Als de intenties maar kloppen! Werk ieders rol(len) en functie(s) uit en deel de passie voor padel. Het heeft er voor ons buitenstaanders alle schijn van dat er sprake is van een verschil van inzicht. Dat geeft toch de ruimte om te praten over de belangenverschillen en de verschillen van inzicht? De onderlinge diversiteit is prachtig; door deze diversiteit te begrijpen worden onnodige conflicten vermeden. Het welles-nietes van nu mag geen ‘agree to disagree’ worden. Ga met nieuwsgierigheid de dialoog aan; eventueel (of inmiddels zelfs: bij voorkeur) met mediation.

Als er vertrouwen is en de gemeenschappelijkheid van elkaars belangen helder zijn, volgt erkenning voor elkaars toegevoegde waarde binnen de samenwerking. De onderhandeling over de inzet van elkaars krachten kan dan beginnen. ‘Klein’ is dan het nieuwe ‘groot’; met kleine stapjes gaat klaphekje voor klaphekje open…

Om verder te kunnen bouwen op het vertrouwen, de diversiteit en de helderheid/betrokkenheid is het creëren van eigenaarschap vervolgens een vereiste. Slechts dan kan er samen gewerkt worden aan een missie. Een missie die een prachtig perspectief zal bieden aan de sport padel en die elk ego en elke status zal overstijgen.

Beste bonden, laat het verschil van inzicht leiden tot een dialoog. Accepteer elkaars fouten en investeer in een krachtige doorstart van de samenwerking!

Padel Alphen en het huidige landschap

Padel Alphen was vertegenwoordigd op de ALV van de NPB op zaterdag 14 januari. De leden werd gevraagd stelling te nemen voor of tegen een NPB competitie, indien de opvolgende dagen zou blijken dat de – naar ons idee als te flinterdun – gepresenteerde basis voor een alsnog gezamenlijk te organiseren voorjaarscompetitie te smal zou blijken. Als principieel tegenstander van gescheiden competities namen wij met een NEE stelling tegen dat idee. Dit impliceert echter niet dat wij op dat moment een keuze maakten vóór de op dat moment inmiddels in de lucht zijnde competitie van de KNLTB. Vanuit Alphen benadrukten wij het belang van toevoegen van ervaren (en wellicht onafhankelijke) ondersteuning aan de NPB organisatie ten behoeve van de contacten met derden (m.n. de KNLTB).

Tijdens de ALV presenteerde het bestuur van de NPB zich verder als een taakbewuste organisatie. Men gaf aan dat er fouten worden gemaakt en dat de invulling van de diverse rollen binnen de organisatie steeds beter vorm krijgen. De visie op de rol van een bond/organisatie voor padel is er één van beschermheer van de sport. Daarbij werd  de juiste snaar werd geraakt ten aanzien van de rol van sportbonden in deze moderne tijd. Sportbonden kunnen zich immers scharen in het rijtje banken, verzekeraars en kranten.  De aanzet die in dit licht is gemaakt tot (in dit voorjaar presenteren van) een beleidsplan wekte onder de leden veel vertrouwen; communicatie naar leden, spelers en derden werd daarbij een speerpunt gepresenteerd.

De NPB is een relatief jonge organisatie, die zich (naar ons idee soms wat onstuimig) stort op het domein padel. Dat de sport padel als solitaire sport een eigen beschermheer verdient, werd door de aanwezige leden breed gedragen. Ondanks ons NEE sluiten wij ons daar ook bij aan. Aanvullend op het appel aan beide bonden vragen wij de NPB richting de volgende ALV (2018) aandacht te geven aan ‘good governance’ binnen de organisatie. Daarbij dient de NPB zich te beseffen dat -binnen het huidige en het aanstaande landschap waarin de sport zich verkeerd- het toevoegen van bestuurlijke ervaring aan de organisatie ook onontbeerlijk is. Hoewel goed te verklaren door de passievolle start van de bond in de afgelopen jaren, is aandacht op deze twee punten een vereiste.

Padel Alphen en de competitie

Pas vandaag, vrijdag 3 februari, openen wij voor Padel Alphen de inschrijving voor de padel voorjaarscompetitie. Met een aanbeveling voor de NPB versie laten wij de teams in beginsel vrij te kiezen voor de NPB of de KNLTB variant. Onze argumenten voor de NPB competitie in deze fase van het nieuwe landschap:

  1. Padel is een solitaire sport en deze verdient een eigen beschermheer, een eigen bond.
  2. NPB is een beginnende en passievolle organisatie, die de tijd gegund zou moeten worden zich op de juiste manier te positioneren in de ‘markt’.

Bijkomend zijn wij zeer nieuwsgierig naar de SETTEO software. De eerste kennismakingen met dit systeem stemmen ons zeer hoopvol. Wij hopen dat de wedstrijdleider van de NPB met dit middel de ‘kinderziektes’ van het KNLTB systeem gedurende de pilot weg kan nemen.

Wij wensen alle spelers in Nederland een fijne competitie toe. Wij hopen op minimaal verdubbeling van het aantal teams, hoewel dit vanwege de ontstane perikelen niet te verwachten valt. Een verdubbeling van het aantal teams zou in theorie de basis moeten zijn voor twee goede competities. Bonden, kom snel tot elkaar en verenig al het goede in een prachtige najaarscompetitie padel!

Groeten vanuit Alphen!

Alle Sponsors Alle Acties