Corona Protocol Padel

Corona Protocol Padel Alphen – 11 tot en met 31 mei

Vooraf:

Dit reglement geldt voor alle spelers die gebruik maken van de padelbaan van Padel Alphen en is opgesteld door Tenniscentrum Nieuwe Sloot BV. Dit regelement is te lezen op de website www.nieuwesloot.nl en het publicatiebord bij de padelbaan. Op de website staat vermeld op welke wijze je in contact kan treden met Tenniscentrum Nieuwe Sloot. Dit parkregelement is gebaseerd op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. De tennis/padelbond beoogt opschaling naar de volgende fase van versoepeling per 1 juni, mits regels goed nageleefd worden.

Dit protocol is afgestemd op het protocol dat geldt voor alle tennissers op het tennispark. TV Nieuwe Sloot en Tenniscentrum Nieuwe Sloot werken hierin samen zodat de bezoekersstromen vanuit beide sportaanbieders bekend zijn met de eenduidige regelgeving.

Geniet van jouw sport, respecteer de regels en aanwijzingen op ons park, wees onderdeel van het succes naar de volgende fase van versoepeling en blijf gezond!

Algemeen voor alle bezoekers:

 • Locatie
  • Padelbaan en directe omgeving
  • Tenniscentrum Nieuwe Sloot, Padel Alphen
 • Hoofdlijnen protocol
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen
  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD)
  • Als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) blijf je minimaal zeven dagen na de uitslag van de test thuis
  • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
  • Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
  • Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
  • Douche thuis en niet op de sportlocatie
  • Vermijd het aanraken van je gezicht
  • Schud geen handen
  • Gebruik geen scoreborden
 • Reserveren van een baan
  • Informatie over reserveren vind je op de website van het tenniscentrum
  • Het reserveren van een baan is verplicht
  • Kom maximaal tien minuten voorafgaand aan je reservering het park op, blijf eventueel wachten buiten het park en ga na afloop direct naar huis.
  • Volg de aanwijzingen van een aanwezige toezichthouder of trainer
  • Spelers ontvangen voor hun eerste reservering een Whatsapp bericht, waarin wordt geïnformeerd naar ieders gezondheid en die van de huisgenoten. Tevens zal de nadruk worden gelegd op strikte opvolging van de 1,5 meter regel op de momenten dat dat van de spelers verwacht mag worden. Dus geen high fives, vuistjes of happy elbows!
 • Lessen
  • Les met maximaal 4 studenten per baan ongeacht de doelgroep
  • Lessen uitsluitend onder begeleiding van een door jouw sportaanbieder aangestelde functionaris c.q. trainer
  • Kijk voor het aanbod op de website van Nieuwe Sloot
 • Overige praktische aandachtspunten
  • De AED hangt bereikbaar voor iedereen bij de ingang tussen de kantoren van het centrum.
  • Vraag indien nodig de trainer of toezichthouder om de verbanddoos
  • Blijf in geval van een calamiteit met persoonlijk letsel bij het slachtoffer en vraag omstanders direct 112 te bellen en de toezichthouder te alarmeren
  • Het centrum en de horeca zijn gesloten; er is een gelegenheid voor alleen het hoog noodzakelijke toiletbezoek (met name bedoeld voor trainers en coördinator)
  • Roken is op het park in deze periode niet toegestaan
  • Het bestaande cameratoezicht blijft van kracht
  • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
  • Baanwissel; liever niet en anders met de klok mee draaien. Wissel tijdens de reservering niet van partner. 

Doelgroepen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar oud – speeltijden op aanvraag
  • Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder
  • Voor Jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal spelers per baan

 

 • Kinderen vanaf 13 tot 18 jaar oud – speeltijden op aanvraag
  • Jeugd vanaf 13 tot 18 jaar oud mag alleen vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder.
  • Voor jeugd vanaf 13 tot 18 jaar oud geldt het maximaal aantal spelers per baan van vier.

 

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar oud) – uren met toezichthouder***
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar oud) mogen vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder
  • Voor volwassenen (vanaf 18 jaar oud) geldt het maximaal aantal spelers per baan van vier

 

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar oud) – uren zonder toezichthouder ***
  • Volwassenen (vanaf 18 jaar oud) mogen vrijspelen zonder toezicht van een toezichthouder.
  • Voor volwassenen (vanaf 18 jaar oud) geldt het maximaal aantal spelers per baan van twee

 

 • Voor groepen met gemengde doelgroepen zijn uitsluitend de speeltijden met toezichthouder beschikbaar.

*** Speeltijden met toezichthouder:

Periode:              maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei
Ochtend:             09:00 – 12:00 uur
Avond:                 17:00 – 23:00 uur

Tijdens de overige speeltijden binnen onze openingstijden is er geen toezichthouder en geldt een maximum van twee volwassenen per baan.

Aan het einde van bovenstaande periode wordt besloten of de periode met toezichthouder wordt verlengd.

De toezichthouder zal een speler de toegang tot het park ontzeggen, indien er enige twijfel is over de gezondheid van een speler of vanwege het niet juist opvolgen van de aanwijzingen en/of het protocol van Padel Alphen en/of het protocol van TV Nieuwe Sloot en tenniscentrum.

Alle Sponsors Alle Acties