Corona Protocol Tennis

Parkreglement Nieuwe Sloot – 11 tot en met 31 mei

Vooraf:
Dit reglement geldt voor alle tennissers op het tennispark Nieuwe Sloot en is een aanvulling op het eerdere reglement voor de jeugd van TV Nieuwe Sloot. Het is opgesteld door TV Nieuwe Sloot en het tenniscentrum. Dit reglement is te lezen op de websites van TV Nieuwe Sloot en het tenniscentrum. Op deze websites staat vermeld op welke wijze je in contact kan treden met de aanbieder van jouw sportaanbod. Met dit Parkreglement volgen wij de richtlijnen van de KNLTB. De tennisbond beoogt opschaling naar de volgende fase van versoepeling per 1 juni, mits regels goed nageleefd worden.
Geniet van jouw sport, respecteer de regels en aanwijzingen van trainer en onze toezichthouder, wees onderdeel van het succes naar de volgende fase van versoepeling en blijf gezond! Mocht er iemand zijn die zich hier niet aan houdt, kan hem/haar door de sportaanbieder toegang tot het tennispark worden ontzegd. Dit doen wij om de veiligheid van iedereen op het park te kunnen waarborgen.

Algemeen voor alle bezoekers:
De twee sportaanbieders:
o Tennisvereniging Nieuwe Sloot
Ledenbanen 1 tot en met 8 en baan 14
www.tvnieuwesloot.nl
info@tvnieuwesloot.nl
o Tenniscentrum Nieuwe Sloot
Verhuur tennisbanen 9 tot en met 13 en de padelbaan
www.nieuwesloot.nl
06 – 27 44 39 72 (alleen WhatsApp)

 •  Hoofdlijnen protocol:
  o Entree via het hek bij baan 14; kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend
  o Kom sporten en verlaat het park direct na afloop van jouw reservering
  o Kom niet op het park zonder een reservering
  o Volg de routing (eenrichtingsverkeer waar mogelijk)
  o Volg de aanwijzingen van een aanwezige toezichthouder en/of trainer
  o Twijfel je ergens over; vraag het de toezichthouder/trainer of neem contact op met je sportaanbieder
 • Hygiëne
  o Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 380C )
  o Blijf thuis als een huisgenoot 380C koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
  o Neem de 1,5 meter afstandsregel op het park en de parkeerplaats in acht
  o 1,5 meter op de baan; wissel van speelhelft met de klok mee
  o Was voor vertrek thuis nog je handen en ga thuis nog even naar het toilet
  o Maak alleen in noodgevallen gebruik van de toiletvoorziening van de club
  o Schud geen handen, geen high fives
  o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
  o Gebruik geen scoreborden en gebruik alleen je eigen materiaal
 • Reserveren van een baan:
  o Informatie over reserveren vind je op de website en in berichten van jouw sportaanbieder
  o Het reserveren van een baan is verplicht
  o Je reserveert een tennisbaan voor een uur; na je reservering verlaat je het tennispark direct
  o Maximaal twee spelers per tennisbaan, tenzij je met een huisgenoot een dubbel vormt
  o Bekijk de aangepaste openingstijden van het park op de website
  o Kom maximaal tien minuten voorafgaand aan je reservering het park op; blijf eventueel wachten buiten het park
 • Tennislessen:
  o Les met maximaal 4 spelers per baan
  o Lessen uitsluitend onder begeleiding van een door jouw sportaanbieder aangestelde functionaris c.q. trainer
  o Kijk voor het aanbod op https://www.imtennis.nl/organisatie/tv-nieuwe-sloot
 • Overige praktische aandachtspunten
  o De AED hangt bereikbaar voor iedereen bij de ingang tussen de kantoren van het centrum.
  o Vraag indien nodig de trainer of toezichthouder om de verbanddoos
  o Blijf in geval van een calamiteit met persoonlijk letsel bij het slachtoffer en vraag omstanders direct 112 te bellen en de toezichthouder te alarmeren
  o Het centrum en de horeca zijn gesloten; er is een gelegenheid voor alleen het hoog noodzakelijke toiletbezoek (met name bedoeld voor trainers en coördinator)
  o Roken is op het park in deze periode niet toegestaan
  o Het bestaande cameratoezicht blijft van kracht

Doelgroepen:
– Kinderen tot en met 12 jaar oud
o Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder
o Voor Jeugd tot en met 12 jaar geldt geen maximaal aantal spelers per baan
– Kinderen vanaf 13 tot 18 jaar oud
o Jeugd vanaf 13 tot 18 jaar oud mag alleen vrijspelen onder toezicht van een toezichthouder.
o Voor jeugd vanaf 13 tot 18 jaar oud geldt het maximaal aantal spelers per baan van vier.
– Volwassenen (vanaf 18 jaar oud)
o Voor volwassenen (vanaf 18 jaar oud) geldt het maximaal aantal spelers per baan van vier
– Voor groepen met gemengde doelgroepen is de aanwezigheid van een toezichthouder benodigd.

Speeltijden tennispark:
Maandag tot en met vrijdag: 09:00-23:00*** uur
Weekenddagen: 09:00-18:00*** uur

Je sportaanbieder zal het park 10 minuten na afloop van de laatste reservering tennis of padel sluiten. Hiermee kunnen de werkelijke openingstijden afwijken van bovenstaande speeltijden. Kom niet naar het park als je geen reservering hebt.

Alle Sponsors Alle Acties